Τύποι ψωρίασης

Τύποι ψωρίασης

Οι τύποι της Ψωρίασης είναι

  • Κατά πλάκας ψωρίαση: αποτελεί την πιο συνηθισμένη μορφή ψωρίασης (80%). Χαρακτηρίζεται από πλάκες που δεν είναι ιδιαίτερα κνησμώδεις και αποτελούνται από παχιά, αργυρόχροα λέπια. Οι πιο συνήθεις περιοχές που προσβάλλονται είναι οι αγκώνες, τα γόνατα ή/και η κεφαλή.
  • Σταγονοειδής ψωρίαση: πρόκειται για σπανιότερη μορφή ψωρίασης (<10%). Εμφανίζεται συνήθως σε παιδιά ή νεαρούς ενήλικες και ακολουθεί φαρυγγοαμυγδαλίτιδα (στρεπτοκοκκική λοίμωξη). Οι πλάκες είναι μικρές, με < 2 εκ διάμετρο, σαν σταγόνες, με διάχυτη κατανομή. Ο συγκεκριμένος τύπος ψωρίασης έχει πολύ καλή πρόγνωση και υποχωρεί σύντομα ( συνήθως σε λίγους μήνες) με τη χρήση τοπικών θεραπειών ενώ και η φωτοθεραπεία μπορεί να βοηθήσει.
  • Η ψωριασική ονυχία εμφανίζεται στο 25-50% των ασθενών με ψωρίαση δέρματος και σχετίζεται με ψωριασική αρθρίτιδα. Είναι πιο συχνή σε ηλικίες άνω των 40 ετών ενώ η προσβολή των ονύχων είναι πιο σοβαρή στην ψωρίαση τύπου I. Παρατηρούνται αλλαγές στο χρώμα των νυχιών (λευκονυχία, σταγόνα ‘ελαίου), και δυστροφία των νυχιών (ευθραστότητα, τραχύτητα, ονυχόλυση, υπονύχια υπερκεράτωση). Συνήθως προσβάλλονται περισσότερα από ένα νύχια.
  • Η ανάστροφη ψωρίαση προσβάλλει τις πτυχές (μεσογλουτιαία, μηροβουβωνικές, υπομαζικές, μασχαλιαίες και οπισθοωτιαία) και είναι συχνότερη σε μεγαλύτερες ηλικίες. Χαρακτηρίζεται από σαφώς αφοριζόμενες ερυθηματώδεις πλάκες με ελάχιστο ή καθόλου λέπι.
  • Η ψωρίαση των γεννητικών οργάνων μπορεί να προσβάλλει τα γεννητικά όργανα του άνδρα (σώμα του πέους, βάλανο, όσχεο) κα της γυναίκας (αιδοίο).
  • Η φλυκταινώδης ψωρίαση χαρακτηρίζεται από το σχηματισμό φλυκταινών (επάρματα του δέρματος με πύον). Διακρίνεται στην εντοπισμένη και στη γενικευμένη φλυκταινώδη ψωρίαση. Η εντοπισμένη μορφή προσβάλλει τις παλάμες και τα πέλματα (ακροφλυκταίνωση). Η γενικευμένη μορφή χαρακτηρίζεται από γενικευμένη ή και καθολική προσβολή του σώματος, εμφανίζει οξεία, υποξεία ή κεραυνοβόλο πορεία, μπορεί να είναι απειλητική για τη ζωή, και χρειάζεται ο ασθενής να απευθυνθεί αμέσως στο Δερματολόγο.
  • Η ερυθροδερμική ψωρίαση αποτελεί την πιο σοβαρή εκδήλωση της ψωρίασης. Χαρακτηρίζεται από ερυθρότητα όλου του δέρματος, ενώ μπορεί να υπάρχουν και συστηματικά συμπτώματα όπως πυρετός και κακουχία. Ο ασθενής θα πρέπει να απευθυνθεί αμέσως σε Δερματολόγο, και χρήζει νοσηλείας και υποστήριξης προς αποφυγή επιπλοκών.

 

 • Τέλος, η ψωριασική αρθρίτιδα εμφανίζεται στο 10-30% των ψωριασικών ασθενών. Πρόκειται για οροαρνητική αρθρίτιδα που προσβάλλει εξίσου και τα δύο φύλα και εμφανίζεται συχνότερα σε μεγαλύτερες ηλικίες (>40 ετών) και στην ψωρίαση τύπου I. Διακρίνονται 5 τύποι ψωριασικής αρθρίτιδας:
 1. Περιφερική μονοαρθρίτις ή ασύμμετρη ολιγοαρθρίτις, η πιο συχνή μορφή,
 2. ‘Απω μεσοφαλαγγική αρθρίτις,
 3. Συμμετρική πολυαρθρίτις, με αρνητικό το ρευματοειδή παράγοντα,
 4. Ακρωτηριασική-παραμορφωτική αρθρίτις,
 5. Σπονδυλίτις.

Η διάγνωση της ψωρίασης γίνεται με βάση την κλινική εικόνα, το ατομικό ή/και οικογενειακό ιστορικό ψωρίασης, ενώ εάν χρειάζεται, μπορεί να γίνει βιοψία δέρματος.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *